Výrobné možnosti spoločnosti Valenta ZT s. r. o.

Valcovanie závitu
Valcovanie závitov

Čo je valcovanie závitov? 
Valcovanie závitov je tvarovanie povrchovej plochy súčastí kruhového prierezu za studena. Závit sa vytvára tvarovaním obrobku, za enormného pôsobenia sily dvoch otáčajúcich sa valcovacích nástrojov, medzi ktoré sa súčasť umiestni. Vniknutím profilu valcovacieho nástroja do povrchu obrobku sa materiál za studena stláča až do základu valcovacieho závitového nástroja a valcuje až na menovitý rozmer.

Výhody valcovania závitu:
 • Zvýšenie pevnosti tvarovaním za studena 
 • Veľmi dobré hodnoty drsnosti povrchu
 • Znížená vrubová citlivosť 
 • Bez prerušovaného priebehu vláken materiálu oproti rezaným závitom 
 • Vysoká rozmerová presnosť 
 • Racionálna a rýchla výroba 
 • Mimoriadne cenovo výhodná výroba, najmä pri veľkých sériách

Materiály vhodné na valcovanie závitov:
 • Všetky kovové materiály vykazujúce minimálnu ťažnosť 6 % a neprekračujúce pevnosť v ťahu 1 300 MPa (N/mm2)
 • Vysoko legované, koróziivzdorné a žiaruvzdorné ocele 
 • Špeciálne zliatiny hliníka
 • Mosadz v nitovacej kvalite a zliatiny medi 
 • Špeciálne niklové zliatiny
 • V prípade dutých telies a rúr sa dá závit valcovať len pri dostatočnej hrúbke steny (tieto hrúbky stien sú závislé od druhu a hĺbky valcovaného profilu)
 
Nevhodné materiály na valcovanie závitov:
 • Krehké materiály ako napr. Ms58, sivá liatina a pod.  
 • Mäkké materiály ako napr. olovo
 • Plasty a iné nekovové materiály
 
Výrobné možnosti:
 • Široký rozsah valcovacích nástrojov  (M, Tr, UN, UNC ...)
 • Pravé/ľavé vyhotovenie
 • Jednochodové/viacchodové závity
 • Valcovanie závitov pod žiarový zinok
 • Na valcovanie závitov až do dĺžky 6 000 mm
 • Priemery až do 120 mm (podľa materiálu a druhu závitu)
 • Niekoľko valcovacích strojov so širokým rozsahom valcovacej sily
Obrábanie
Obrábanie súčastí/závitov
 
Vlastníme niekoľko obrábacích strojov, ktoré nám umožňujú flexibilne sa prispôsobiť vašim požiadavkám.

 • Obrábanie veľkých priemerov, dĺžok
 • Sústružené hriadele a frézovanie tvarových častí
 • Príprava vstupného materiálu na valcovanie závitov  
 • Obrábanie matíc, podložiek a i.
Ohýbanie strmeňov

Disponujeme vlastným zariadením na ohyb strmeňov. Ohýbanie za studena i za tepla rôznych materiálov, rozmerov a dĺžok. Možnosť ohýbať aj väčšie priemery a dĺžky.
Popis hotových výrobkov
 
Všetky výrobky zo série zákazkovej produkcie sme schopní na vaše želanie označiť textom, ktorý si priamo vyberiete. Možnosti a limitujúce faktory udáva druh zvoleného materiálu, pevnostná trieda, rozmery súčasti, množstvo a ďalšie.
Meranie a kontrola závitov

Tak pri skladových, ako aj pri výrobných položkách dbáme na vysokú kvalitu. Kvalitu závitov kontrolujeme zvyčajnými meracími prístrojmi a metódami, medzi hlavné spôsoby patrí:
 
 • Závitové kalibre na vnútorné a vonkajšie závity – široký rozsah merania pre závity M, Tr a ďalšie, ako napr. UNC, UN ...
 • Trojdrôtiková metóda merania závitov – na overenie stredného priemeru závitu.
 • Súprava dotykov a závitové strmeňové mikrometre na rýchlu kontrolu správnosti stredného priemeru závitu.
Pre dopyty a technické otázky sa s nami, prosím, skontaktujte v sekcii DOPYT alebo telefonicky – radi vám poradíme.

Kontakty

Po - Pi 7:00 - 15:30
Valenta ZT s. r. o.
Nedomická 494
277 16 Všetaty
Česká Republika

IČO: 26512149
DIČ: CZ26512149